zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

API - Došlo k vyhlášení dvou nových výzev

26.10.2018

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásil v pondělí 8. října 2018 Smart Grids II – Výzvu V a Smart Grids II – Výzvu VI.

Smart grids II – Výzva V

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč a současně maximálně do výše 50 mil. EUR.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Smart grids II – Výzva VI

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 950 mil. Kč a současně maximálně do výše 50 mil. EUR.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)