zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Byly vyhlášeny čtyři výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

12.12.2018

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásil v pátek 30. listopadu 2018 čtyři nové Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

  • Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie
  • Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
  • Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita
  • Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Příjem Žádostí o podporu bbyl zahájen u všech výše zmíněných výzev k datu 3. prosince 2018.