zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Firmy mohou stále žádat o dotace na založení nebo rozvoj vlastní výzkumné infrastruktury

30.08.2021 | Hana Kovářová

V programu Potenciál bylo dosud podpořeno 431 projektů za téměř 6 miliard korun. Firmám už bylo proplaceno přes 3,5 miliardy korun.

Cílem výzvy je zvýšit počet společností s vlastní výzkumnou infrastrukturou a podpořit tak inovační aktivity. Výzva je určená především malým a středním podnikům, pro které je vyčleněno 600 milionů korun. Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí nebo ve spolupráci s malým nebo středním podnikem.

 

Žadatelé mohou finanční podporu využít například na nákup strojů, zařízení, hardwaru, softwaru nebo na stavební výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění aktivit vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Program Potenciál nabízí vysokou míru finanční podpory všem žadatelům bez ohledu na velikost firmy. Všechny firmy mohou v předložených projektech získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 2 miliony korun a maximálně 100 milionů korun.

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.