zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Inovační vouchery – výzva II.

16.01.2023 | Hana Kovářová

Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. ledna 2023 vyhlásilo Výzvu II Inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK). Alokace pro Výzvu Inovační vouchery je stanovena ve výši 150 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. února 2023 do 1. února 2024.

Inovační vouchery – výzva II.
Podporované aktivity:
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.
Výše podpory: 50 tis. Kč. - 1 mil. Kč
Míra podpory:
50 až 75 % - malý a střední podnik v závislosti na výši prokázaných způsobilých výdajů
a) 75 % - dotace na projekt je poskytována od 50 000 Kč do 375 000 Kč (maximální výše
způsobilých výdajů v tomto režimu je od 66 667 Kč do 499 999 Kč),
b) 50 % - dotace na projekt je poskytována od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč (maximální
výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč).
Cílová skupina:
podnikatelské subjekty - malé a střední podniky dle definice GBER
Způsobilé výdaje:
měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace
výrobku, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění
nového produktu (výrobku, služby nebo procesu),
návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení,
nových typů zařízení, výrobků, materiálů a metod,
vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, prvků systému, prototypu (i jeho
výroba a následné testování), funkčního vzorku (i jeho výroba a následné testování)
v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo
procesu),
optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod,
parametrů, materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity
nebo snížení nákladů firmy,
modelování, simulace procesů, dějů,
systémů, provozů v souvislosti s
vývojem nebo zaváděním nových
produktů (výrobku, služby nebo
procesu).
Klíčová specifika a omezení:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu je 01. 02. 2025.