zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Kotlíkové dotace

09.09.2021 | Hana Kovářová

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %.

Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012.

 

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnost s nižšími příjmy = průměrný čistý příjem na člena domácnosti 170 900 Kč v roce 2020

- sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek

- příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Podporované zdroje tepla -
Maximální výše dotace (Kč):

Plynový kondenzační kotel - 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže
- 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
- 130 000
Tepelné čerpadlo
- 130 000

Nová zelená úsporám
Dotována výměna následujících zdrojů:


- starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy

- lokálních topidel

- elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

- bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními výše bonusu dle počtu a typu opatření

- pouze ex-post financování vyplacení dotace až po výměně zdroje


Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:


Typ zdroje tepla
Max. dotace RD (Kč) / Max. dotace BD(Kč / b.j.)


Plynový kondenzační kotel
35 000 / 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel
na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 / 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a
celosezónním zásobníkem pelet 100 000 / 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
80 000 / 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
60 000 / 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem
40 000 / 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
--- / 30 000