zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

MMR: IROP poskytne přes 9 miliard korun na zlepšení zdravotních služeb v Česku

10.04.2019

Na 7. dubna připadá Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. Tento den by měl sloužit k tomu, abychom si připomněli, jak je důležité neustále budovat a zlepšovat kvalitu života. Také díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dochází ke zlepšování kvality života občanů Česka. Díky IROP se postupně rozdělí přes 9 miliard korun na projekty zdravotnických zařízení pro zlepšení infrastruktury a služeb ve zdravotní péči.

Prostřednictvím čtyř vyhlášených výzev podporuje IROP tyto oblasti zdravotní péče:
 
Onkogynekologii zabývající se poskytováním péče ženám s onkologickým onemocněním. Jedná se například o rakovinu prsu, která je nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u žen v České republice, nádory vaječníků, dělohy nebo děložního čípku. IROP rozdělil celkem 828,9 milionů korun mezi 17 center vysoce specializované onkogynekologické péče po celé České republice.

Perinatologii, která se zabývá péčí o těhotnou ženu, plod a novorozence do jednoho měsíce od narození a řeší specifické problémy spojené s předčasným porodem a nízkou porodní váhou. IROP podpořil 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii celkem za 692,8 miliony korun.

Návazná péče, do které můžeme například zařadit: klinickou onkologii, chirurgické obory (chirurgie, hrudní chirurgie, neurochirurgie), anesteziologii a intenzivní medicínu, obory vnitřního lékařství (vnitřní lékařství, gastroenterologie, nefrologie, pneumologie) a další obory. Celkem bylo z IROP podpořeno 72 projektů návazné péče za 4,3 miliardy korun.
 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče, jejímž cílem je dobudování sítě stávajících všeobecných i specializovaných psychiatrických ambulancí a ambulancí klinických psychologů. Dojde tak k výraznému rozšíření komunitní péče. Budou vytvořeny nové typy služeb – centra duševního zdraví a ambulance s rozšířenou péčí. Paralelně s tímto procesem dojde k postupné redukci dlouhodobé lůžkové péče. V oblasti deinstitucionalizace psychiatrické péče bylo dosud podpořeno osm projektů za cca 1,6 miliardy korun. Volné finance na tuto oblast jsou stále k dispozici ve výzvě Deinstitucionalizace psychiatrické péče II., ve které bylo schváleno pět projektů za 32 milionů korun a zbývá ještě přes 393 milionů korun. O podporu mohou zájemci žádat do 15. 7. 2020.