zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

MMR: Více než čtyři miliardy korun poskytne IROP na projekty integrovaného záchranného systému

12.11.2018

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výsledky výzev, které byly určeny na podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS). Dojde tak ke zvýšení připravenosti k možnosti řešení rizik a katastrof.

Cílem výzev je zvýšení schopnosti adekvátní reakce na mimořádné události v souvislosti se změnami klimatu a novými riziky pro dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku, hospodářských aktivit a životního prostředí. 
 
K dnešnímu dni bylo podpořeno 266 projektů, z toho je již 176 projektů za jednu miliardu korun proplaceno. Dalších 39 projektů je zařazeno na seznamu náhradních projektů. Hodnocení projektů probíhalo v režii Centra pro regionální rozvoj, které pro IROP zajišťuje příjem a hodnocení projektových žádostí a poté i následný dohled nad jejich realizací.
 
Nejnákladnějším projektem v této oblasti podpory je projekt Ministerstva vnitra - Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu s podporou přes 600 milionů korun. Díky projektu bude pořízena technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí z důvodu klimatických změn, konkrétně déletrvajícího sucha, orkánů a větrných smrští, nadprůměrných sněhových srážek nebo masivních námraz. Jedná se např. o velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky, pásové rypadlo s tahačem a podvalníkem nebo speciální automobilové žebříky s kloubovým ramenem, se záchrannou výškou 32 a 42 metrů. Průběžně se tedy pořídí 130 jednotlivých kusů techniky nebo souprav prostředků, které budou svěřeny do užívání třinácti hasičským záchranným sborům krajů a Záchrannému útvaru HZS ČR.