zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Národní program Životní prostředí dotací podpoří i výsadbu menších stromů

18.11.2019

Nově se rozšířila podpora na sazenice stromů s výškou od 121 cm a současně došlo ke zpřesnění, že do žádostí o podporu lze zahrnout také stromy ovocné. Úpravy jsou platné od 13. listopadu 2019.

Dotační program na komunitní výsadbu stromů byl vyhlášen letos v říjnu. Ministerstvo životního prostředí v něm nabídlo celkem 100 milionů korun na výsadbu stanovištně vhodných listnatých stromů na veřejných prostranstvích měst a obcí. Program je určen širokému spektru žadatelů, spolkům a komunitám, obcím, firmám i fyzických osobám. Důraz klade na dobrovolnické zapojení veřejnosti do výsadby i následné péče. Z programu je možné získat na nákup sazenic, potřebného materiálu i následnou péči příspěvek od 20 do 250 tisíc korun.

Aktuální změny se dotkly podpory sazenic a materiálu k jejich výsadbě. Došlo ke zpřesnění, že se podpora vztahuje také na stromy ovocné a přibyla podpora až 1 500 korun na sazenice se vzrůstem od 121 cm bez ohledu na obvod kmene. Stejnou částkou je podporován i nadále nákup stromků s obvodem 8–10 cm. Parametry sazenic v dalších kategoriích zůstávají beze změny. Sazenice listnatého stromu i stromu ovocného s obvodem 10–12 cm je dotována částkou 3 000 korun za kus, sazenice  s obvodem více jak 12 cm pak částkou 4 000 korun.

Kromě nákupu stromů a příslušného materiálu přispívá program na technologie zavlažování (1 000 Kč/kus), na zajištění odborného posudku a dozoru (až 50 000 Kč) a související publicitu (500 Kč). Naopak do nákladů není možné zahrnout mobiliář nebo práce spojené s výsadbou, které žadatel zajišťuje dobrovolnicky.

Dotační program na komunitní výsadbu stromů byl otevřen před měsícem, 14. října 2019, a od té doby jej provází mimořádný zájem. Státní fond životního prostředí ČR přijal k dnešnímu dni 123 žádostí na částku téměř 23 milionů korun a stovky dalších eviduje v systému jako rozpracované.

O dotace mohou zájemci žádat průběžně až do 31. srpna 2020, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.

Program podporuje celonárodní inciativu Ministerstva životního prostředí a Nadace Partnerství Sázíme budoucnost.