zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Nemovitosti – Výzva VI Pomoc po tornádu

16.08.2021 | Kovářová Hana

Výzva Ministerstva průmyslu a obchodu cílí výhradně na podporu podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu a na podporu obnovy podnikatelské činnosti

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

aktivita a)

 • kompenzace škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku pro účely podpory obnovy podnikatelské činnosti

aktivita b)

 • rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

  Kolik lze získat na jeden projekt 
  (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč.

Míra podpory:

aktivita a)

 • až 100 % způsobilých výdajů ponížených o pojistná plnění

aktivita b)

 • malý podnik 45 % ZV a střední podnik 35 % ZV ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a)

  Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  aktivita a)
 • náklady související se škodou vzniklou v přímém důsledku přírodní pohromy, které ocení nezávislý odborník uznaný příslušným vnitrostátním orgánem nebo pojišťovnou

aktivita b:

 • dlouhodobý hmotný majetek (úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám a další)
 • ostatní náklady související se stavbou (služby expertů, projektová a inženýrská činnost)