zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

OPZ - Zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ

15.01.2020

Cílem je posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Zahájení příjmu žádostí: 7. ledna 2020

Ukončení příjmu žádostí: 10. března 2020

Podporované aktivity:

 • Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy - zařízení, která doplní chybějící kapacitu (školní družiny a kluby…)
 • Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin – min. pro 5 dětí
 • Doprovod dětí
 • Společná doprava dětí

Příjemce dotace: 

 • školy a školská zařízení
 • obce a organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje a organizace zřizované kraji
 • obchodní korporace
 • státní podniky
 • NNO, OSVČ

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2,1 mil. CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9 mil. CZK

Výše dotace: až 100 % způsobilých výdajů