zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

11.06.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí - obor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlásilo novou výzvu OPZ 03_19_111

 

Platnost výzvy: 10. 6. 2019 05:55 - 15. 8. 2019 16:00

Alokace v Kč: 258 000 000

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa: 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Programové období: 2014-2020

Typ výzvy: otevřená