zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Prodloužení příjmu žádostí o podporu do výzvy IV programu podpory Úspory energie v SZT

26.10.2020 | Hana Kovářová

S ohledem na dosud nevyužitou alokaci IV. výzvy programu Úspory energie v SZT (soustava zásobování teplem), rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u této aktivity do 30. 6. 2021 (24:00h). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě zůstávají v platnosti.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
  • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
  • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
  • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
  • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
  • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

Hana Kovářová

jednatelka/projektová manažerka

tel: 773 105 883

ID datové schránky: 7ptbbzg