zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Výzva Aplikace - průmyslový výzkum a experimentální vývoj

27.08.2018

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 28. 8. 2018 do 17. 12. 2018. Podporu lze získat na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč. Pro více informací nás kontaktujte, rádi s Vámi probereme Vaše projektové záměry.