zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

09.07.2021 | Hana Kovářová

Průběžná výzva IROPU č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ je otevřena k podávání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
Pro žadatele je připraveno celkem 2 067 883 689 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů je 60 000 000 Kč.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.