zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Výzva na prorodinná opatření II

25.09.2019

MAS Stolové hory vyhlásila dne 24. 9. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS Stolové hory – Prorodinná opatření II. Cílem výzvy je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob v oblasti MAS Stolové hory.

V rámci výzvy bude podporován vznik a provoz dětských skupin pro veřejnost i podniky, dále zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družiny a kluby), jakož i příměstských táborů.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 627 312,5  Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 9. 2019 od 12:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 15. 11. 2019 ve 12 hodin.