zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Výzva programu Obnovitelné zdroje energie

14.08.2019

MPO vyhlásilo v pořadí již 5. výzvu programu OZE. Výše dotace činí až 400 milionů Kč na projekt.

Jaké jsou změny oproti předchozím výzvám?

1) Nová zaměření

Dotace v programu OZE můžete čerpat např. na:

  • instalaci elektrických a plynových tepelných čerpadel
  • instalaci solárních termických systémů
  • výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren
  • vyvedení tepla či bioplynu ze stávajících výroben elektřin 
  • výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy 

2) Konec podpory velkým podnikům

Aktuální výzva podporuje pouze malé a střední podniky do 250 zaměstnanců.

3) Energii lze prodávat, ale také využít pro vlastní potřebu

Termín podání žádosti: 2. 9. 2019 – 31. 3. 2020