zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Z IROP poputují miliony na polyfunkční komunitní centra

11.05.2017

V nové 74. výzvě IROP budou podpořeny následující aktivity – stavba, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí, vybavení pro zajištění provozu zařízení pro poskytování služeb a aktivit polyfunkčního komunitního centra.

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve nebo církevní organizace. Projekty lze realizovat na území celé ČR kromě hl. m. Prahy.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 140 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 24,7 mil Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 10 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021.

Výzva č. 74 „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ je vyhlášena v rámci specifického cíle 2.1 IROP „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 19. května 2017 do 16. listopadu 2017.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
www.hanako.cz