zde se nacházíte:
Úvod > Reference

Reference

DOTACE

Příklady administrovaných projektů

 

POŘÍZENÍ VELKOOBJEMOVÉ CISTERNY

Název programu: IROP

Celkové náklady: 7 535 547,52

 

MIKROJESLE

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 2 475 667,65 Kč

 

MIKROJESLE

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 1 446 798,99 Kč

 

DĚTSKÝ KLUB

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 1 091 228,75 Kč

 

ÚKLIDOVÁ SLUŽBA - NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 871 069,75 Kč

 

REVITALIZACE BÝVALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO OBJEKTU A AREÁLU

Název programu: OP PIK Nemovitosti

Celkové náklady: 21 752 800 Kč

 

PROJEKT ZAVEDENÍ INOVACE DO VÝROBY

Název programu: OP PIK Inovace

Celkové náklady: 35 000 000 Kč

 

CHODNÍKY

Název programu: IROP

Celkové náklady: 4 123 336,00 Kč

 

CSB - SOCIÁLNÍ PODNIK

Název programu: IROP

Celkové náklady: 1 770 000,00

 

NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO JAZYKOVÉHO LEKTORA/KY

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 1 411 306,00

 

ZKVALITNĚNÍ MARKETINKOVÉ PREZENTACE

Název programu: OP PIK

Celkové náklady: 2 388 423,00 Kč

 

VYTVOŘENÍ NOVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA VE SPOLEČNOSTI PODLAHÁŘSTVÍ PRO LEPŠÍ UPLATNĚNÍ OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH NA TRHU PRÁCE

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 835 779,50 Kč

 

VYTVOŘENÍ NOVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA NA ÚZEMÍ MAS STOLOVÉ HORY

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 1 529 518,75 Kč

 

UVEDENÍ NOVÝCH VÝROBKŮ DO VÝROBY VYUŽITÍM INOVOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

Název programu: OP PIK Inovace

Celkové náklady: 43 160 000 Kč

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 980 255,00 Kč

 

ZÁRUKY PRO MLADÉ

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 216 000,00 Kč

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU

Dotace pro jednotky SDH obcí

Celkové náklady: 1 000 000,00 Kč

 

PŘÍVESNICKÉ TÁBORY V CHALOUPCE

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 758 890,00 Kč

 

ZVÝŠENÍ BEZBARÍÉROVOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Název programu: IROP

Celkové náklady: 846 074,75 Kč


VZNIK SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 4 600 281,50 Kč

 

PROJEKTOVÝM MANAŽEREM

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 1 954 648,38 Kč

 

 DĚTSKÝ KLUB

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 1 464 495,00 Kč

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 909 635,00 Kč

 

VZNIK SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Název programu: IROP

Celkové náklady: 1 835 020,38 Kč


VZNIK SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 4 873 072,63 Kč

 

PROVOZ MIKROJESLÍ

Název programu: OPZ

Celkové náklady: 2 847 092,02 Kč

 

CHODNÍKY

Název programu: IROP

Celkové náklady: 765 986,60 Kč